Make your own free website on Tripod.com 
ANDA TIDAK DAPAT
MENGGEMBIRAKAN SEMUA
ORANG DENGAN HARTA BENDA.
OLEH ITU GEMBIRAKANLAH
MEREKA DENGAN SENYUMAN BERSERI DAN IKHLAS LUHUR
(MAKSUD HADITH)

ORANG YANG BANYAK BERKATA,
AKAN BANYAK SILAP
DAN ORANG YANG BANYAK SILAP
AKAN BANYAK DOSA DAN
ORANG YANG BANYAK DOSA IALAH NERAKA LEBIH LAYAK BAGINYA.
(MAKSUD HADITH)

DAN CARILAH APA YANG TELAH DIANUGERAHKAN ALLAH KEPADAMU KEBAHAGIAAN DI AKHIRAT DAN JANGANLAHKAMU LUPAKAN NASIB KAMU DI DUNIA. DANBERBUAT BAIKLAH KEPADA ORANG LAIN - SEBAGAIMANA ALLAH TELAH BERBUAT BAIK KEPADA KAMU. DAN JANGANLAH KAMU BERBUAT KERUSAKAN DI BUMI KERANA SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENYUKAIORANG-ORANG YANG MELAKUKAN KERUSAKAN.
(SURAH AL QASHASH - AYAT 77)

BACALAH APA YANG TELAH DIWAHYUKAN KEPADAMU,IAITU AL KITAB (AL QURAN) DAN DIRIKANLAH SEMBAHYANG. SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU MENCEGAH DARI PERBUATAN-PERBUATAN YANG KEJI DAN MUNGKAR. DAN SESUNGGUHNYA MENGINGATI ALLAH (SEMBAHYANG) ADALAH LEBIH BESAR (KEUTAMAANNYA DARI IBADAT-IBADAT YANG LAIN) DAN ALLAH MENGETAHUI APA YANG KAMU KERJAKAN.
(SURAH AL`ANKABUUT - AYAT 45)

SAYA TINGGALKAN UNTUK KAMU DUA PERKARA, KAMU TIDAK AKAN SESAT SELAMA KAMU BERPEGANG TEGUH DENGAN KEDUA-DUANYA,IAITU KITAB ALLAH DAN SUNNAH RASULNYA.
( Maksud Hadith )
 

LANGIT DAN BUMI INI MILIK ALLAH DAN ALLAH KUASA DI ATAS SEGALA SESUATU. SESUNGGUHNYA TENTANG KEJADIAN LANGIT DAN BUMI DAN PENGGANTIAN MALAM DAN SIANG ADALAH MENJADI KETERANGAN BAGI ORANG-ORANG YANG MENGERTI. ORANG-ORANG YANG MENGINGAT ALLAH KETIKA BERDIRI DAN DUDUK DAN KETIKA BERBARING DAN MEREKA MEMIKIRKAN TENTANG KEJADIAN LANGIT DAN BUMI SAMBIL BERKATA: WAHAI TUHAN KAMI TIADALAH ENGKAU MENJADIKAN INI DENGAN SIA-SIA. MAHA SUCI ENGKAU, MAKA PELIHARALAH KAMI DARI SIKSA NERAKA.
(MAKSUD SURAH ALI'MRAN)

DAN ALLAH MENYEDIAKAN BAGI KAMU SEGALA APA YANG DI LANGIT DAN APA YANG DI BUMI SEMUANYA. SESUNGGUHNYA DEMIKIAN ITU MENJADI BUKTI KEKUASAAN
ALLAH BAGI MEREKA MEMIKIRNYA.
(MAKSUD AL-QURAN)

HAI MANUSIA! SESUNGGUHNY KAMI JADIKAN DARI SEORANG LELAKI DAN PEREMPUAN. DAN KAMI JADIKAN KAMU BERBANGSA-BANGSA, SUPAYA KAMU SALING KENAL MENGENAL. SESUNGGUHNYA SEMULIA-MULIA KAMU DI SISI ALLAH IALAH YANG BERTAKWA. SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA MENGETAHUI LAGI MAHA MENGENAL.
(MAKSUD SURAH AL HUJURAAT - AYAT 13)

SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MENCIPTAKAN MANUSIA ITU DALAM KEADAAN YANG PALING BAIK. KEMUDIAN KAMI KEMBALIKAN DIA DALAM DARJAT YANG PALING RENDAH KECUALI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH. MAKA BAGI MEREKA
GANJARARAN YANG TIDAK TERHINGGA.
(MAKSUD SURAH AT THIIN - AYAT 4 - 6)

REBUTLAH LIMA MASA SEBELUM TIBA LIMA MASA, MASA MUDAMU SEBELUM TUA, MASA SIHATMU SEBELUM SAKIT, MASA KAYAMU SEBELUM FAKIR, MASA LAPANG SEBELUM SIBUK DAN MASA HIDUP SEBELUM MATI.
(MAKSUD HADITH)